ศรีริกุล คลินิก

แพทย์แผนจีน

“Care Close To Home เพราะทุกคนคือคนในครอบครัว”

ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่นในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว

“Care Close To Home เพราะทุกคนคือคนในครอบครัว” 

ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่นในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว

ศรีริกุล คลินิกแพทย์แผนจีน

“Care Close To Home เพราะทุกคนคือคนในครอบครัว”

ศรีริกุลคลินิกการแพทย์แผนจีน เปิดให้บริการโดยใช้การรักษาและการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีน อาทิเช่น ฝังเข็ม ครอบแก้ว ยาสมุนไพรจีน นวดทุยหนา กัวซา เป็นต้น
โดยทางคลินิกมีจุดมุ่งเน้นในการดูแลรักษาคนไข้ที่ตรงประเด็น เสมือนกับการดูแล
คนในครอบครัว โดยทีมแพทย์แผนจีนผู้มีประสบการณ์ในการรักษา

“Care Close To Home เพราะทุกคนคือคนในครอบครัว”

ศรีริกุลคลินิกการแพทย์แผนจีน เปิดให้บริการโดยใช้การรักษาและการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน อาทิเช่น ฝังเข็ม ครอบแก้ว ยาสมุนไพรจีน นวดทุยหนา กัวซา เป็นต้นโดยทางคลินิกมีจุดมุ่งเน้นในการดูแลรักษาคนไข้ที่ตรงประเด็น เสมือนกับการดูแลคนในครอบครัว โดยทีมแพทย์แผนจีนผู้มีประสบการณ์ในการรักษา

บริการของเรา

การรักษาทางศาสตร์การแพทย์แผนจีนโบราณ ดูแลรักษาคนไข้เสมือนญาติหรือคนในครอบครัว
โดยให้ความความรู้ ความเข้าใจ ในโรคนั้นๆ รวมถึงมุ่งเน้นการรักษาที่ตรงประเด็นเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการทั้งรายครั้งและคอร์ส

ทีมแพทย์

ประสบการณ์รักษา

ประกาศจากทางคลินิก

รีวิว

ช่องทางจัดจำหน่าย

Care Close To Home
" เพราะทุกคนคือคนในครอบครัว "
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่นในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่น
ในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว