Pain & Numbness Relief with TCM

กลุ่มอาการปวด
และชาต่างๆ

อาการปวดนั้น โดยทั่วไปอธิบายได้ว่า ความเจ็บปวดเป็นสัญญาณที่ร่างกายบอกให้ทราบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น อาการปวดช่วยป้องกันไม่ให้อาการบาดเจ็บร้ายแรงกว่าเดิม ส่วนในทางศาสตร์แพทย์จีน อาการปวดเกิดได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย

Pain & Numbness Relief with TCM

กลุ่มอาการปวด
และชาต่างๆ

อาการปวดนั้น โดยทั่วไปอธิบายได้ว่า ความเจ็บปวดเป็นสัญญาณที่ร่างกายบอกให้ทราบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น อาการปวดช่วยป้องกันไม่ให้อาการบาดเจ็บร้ายแรงกว่าเดิม ส่วนในทางศาสตร์แพทย์จีน อาการปวดเกิดได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย

แชร์ประสบการณ์จริงจากคนไข้ที่เข้ารับการรักษา

อาการปวดนั้น โดยทั่วไปอธิบายได้ว่า

อาการปวดนั้น
โดยทั่วไปอธิบายได้ว่า

ความเจ็บปวดเป็นสัญญาณที่ร่างกายบอกให้ทราบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น อาการปวดช่วยป้องกันไม่ให้อาการบาดเจ็บร้ายแรงกว่าเดิม ส่วนในทางศาสตร์แพทย์จีน อาการปวดเกิดได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย โดยการจัดหมวดหมู่กลุ่มอาการปวด ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดคอ ปวดเอว ปวดข้อ และปวดกล้ามเนื้อ อยู่ในกลุ่มอาการ ปีเจิ้ง (痹症) ซึ่งมีสาเหตุจาก ลม ความเย็น ความชื้น เลือดคั่ง ชี่และเลือดพร่อง มากระทำต่อเส้นลมปราณ ทำให้เลือดไหลเวียนได้ช้าลง เกิดภาวะเลือดคั่งและชี่ติดขัด รบกวนการไหลเวียนของเลือดและชี่ (不通则痛) หรือไม่สามารถนำเลือดและชี่ไปหล่อเลี้ยงบริเวณต่างๆของร่างกายได้ (不荣则痛) จนเกิดอาการปวด

อาการชานั้น โดยทั่วไปอธิบายได้ว่า

อาการมือชาเท้าชาแบบเฉียบพลัน จะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การอยู่ในท่าเดิม ๆ หรือใช้งานซ้ำๆ เป็นเวลานาน ๆ จนทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะส่วนนั้น ๆ ไม่ถึง หรืออาจจะเกิดจากการที่ร่างกายขาดวิตามินบี และนอกจากนี้อาจเป็นอาการนำ และเป็นสัญญาณเตือนของโรคเบาหวาน หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หลอดเลือดสมองอุดตัน ปลายประสาทผิดปกติ เป็นต้น ส่วนในทางการแพทย์แผนจีน อาการชามือชาเท้า เกิดจากหลายปัจจัยได้เช่นกัน ได้แก่ เลือดพร่องหรือน้อย ลมปราณหรือเลือดหมุนเวียนได้ไม่ดี กลุ่มอาการปวดต่างๆ เป็นต้น

รีวิว

Care Close To Home
" เพราะทุกคนคือคนในครอบครัว "
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่นในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่น
ในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว