Psoriasis

สะเก็ดเงิน

เป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของผิวหนังอีกโรคหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยสาเหตุเกิดจากการปรวนแปรของภูมิคุ้มกันของร่างกาย และไปกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง โดยมีพื้นฐานมาจากพันธุกรรมและสิ่งกระตุ้นจากภายนอก เช่น  เป็นไข้หวัด ความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นต้น พบได้บ่อยในช่วงอายุ 20 ปี และ 40 ปีขึ้นไป โดยพบได้ประมาณร้อยละ 1 – 2 ของประชากรทุกเชื้อชาติ ทั้งเพศหญิงและเพศชายพบได้เท่ากัน

Psoriasis

สะเก็ดเงิน

เป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของผิวหนังอีกโรคหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยสาเหตุเกิดจากการปรวนแปรของภูมิคุ้มกันของร่างกาย และไปกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง โดยมีพื้นฐานมาจากพันธุกรรมและสิ่งกระตุ้นจากภายนอก เช่น  เป็นไข้หวัด ความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นต้น พบได้บ่อยในช่วงอายุ 20 ปี และ 40 ปีขึ้นไป โดยพบได้ประมาณร้อยละ 1 – 2 ของประชากรทุกเชื้อชาติ ทั้งเพศหญิงและเพศชายพบได้เท่ากัน

โดยอาการสำคัญที่สังเกตได้ก็คือ

โดยอาการสำคัญ
ที่สังเกตได้ก็คือ

ในทางแพทย์จีน โรคสะเก็ดเงิน

ในทางแพทย์จีน
โรคสะเก็ดเงิน

มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น

สะเก็ดเงินแบบเลือดร้อน(血热白疕)

ประเภทนี้เทียบเท่ากับระยะลุกลามของโรคสะเก็ดเงิน คือ มีผื่นใหม่ขึ้นไม่หยุด ลุกลามอย่างรวดเร็ว สีของผื่นเป็นสีแดงสด มีขุยมาก คันมาก หากขูดขุยออกจะพบจุดเลือดออก อาจมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนร่วมด้วย เช่น เจ็บคอ หรืออาจมีอาการอื่นๆร่วม เช่น หงุดหงิด ปากแห้ง ท้องผูก และมีรอยแดง ลิ้นเป็นสีแดงหรือแดงเข้ม ฝ้าสีขาวหรือเหลือง และชีพจรลื่นหรือเร็ว

สะเก็ดเงินแบบเลือดร้อน
(血热白疕)

ประเภทนี้เทียบเท่ากับระยะลุกลามของโรคสะเก็ดเงิน คือ มีผื่นใหม่ขึ้นไม่หยุด ลุกลามอย่างรวดเร็ว สีของผื่นเป็นสีแดงสด มีขุยมาก คันมาก หากขูดขุยออกจะพบจุดเลือดออก อาจมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนร่วมด้วย เช่น เจ็บคอ หรืออาจมีอาการอื่นๆร่วม เช่น หงุดหงิด ปากแห้ง ท้องผูก และมีรอยแดง ลิ้นเป็นสีแดงหรือแดงเข้ม ฝ้าสีขาวหรือเหลือง และชีพจรลื่นหรือเร็ว

สะเก็ดเงินแบบเลือดแห้ง(血燥白疕)

ลักษณะผื่น สีแดงซีด ขุยมากแต่ไม่หนา คัน ผิวค่อนข้างแห้ง อาจมีอาการปากแห้งคอแห้งร่วมด้วย และประจำเดือนมาน้อยในสตรี ลิ้นสีซีด ฝ้าสีขาวบาง ชีพจรเล็กและช้า

สะเก็ดเงินแบบเลือดแห้ง
(血燥白疕)

ลักษณะผื่น สีแดงซีด ขุยมากแต่ไม่หนา คัน ผิวค่อนข้างแห้ง อาจมีอาการปากแห้งคอแห้งร่วมด้วย และประจำเดือนมาน้อยในสตรี ลิ้นสีซีด ฝ้าสีขาวบาง ชีพจรเล็กและช้า

สะเก็ดเงินแบบเลือดคั่ง(血瘀白疕)

พบบ่อยในผู้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินและไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดเป็นเวลานาน ลักษณะผื่น ผื่นเป็นๆหายๆมาเป็นระยะเวลานาน สีของผื่นเป็นสีแดงคล้ำ ขุยหนา แข็งหลุดยาก คัน หรืออาจมีอาการร่วมอย่างอื่น เช่น เคลื่อนไหวข้อต่อได้ลำบาก ลิ้นแตก ฝ้าหนา ชีพจรเล็กและฝืด

สะเก็ดเงินแบบเลือดคั่ง
(血瘀白疕)

พบบ่อยในผู้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินและไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดเป็นเวลานาน ลักษณะผื่น ผื่นเป็นๆหายๆมาเป็นระยะเวลานาน สีของผื่นเป็นสีแดงคล้ำ ขุยหนา แข็งหลุดยาก คัน หรืออาจมีอาการร่วมอย่างอื่น เช่น เคลื่อนไหวข้อต่อได้ลำบาก ลิ้นแตก ฝ้าหนา ชีพจรเล็กและฝืด

สะเก็ดเงินแบบร้อนชื้น(湿热白疕)

ระยะนี้รอยโรคที่ผิวหนังจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย มีรอยสะเก็ดเงินหรือตุ่มหนองเยอะ ร่วมกับอาการท้องผูก ปัสสาวะเป็นเลือดและน้อย ลิ้นแดง ฝ้าเหลืองหนา ชีพจรเร็วและลื่น

สะเก็ดเงินแบบร้อนชื้น
(湿热白疕)

ระยะนี้รอยโรคที่ผิวหนังจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย มีรอยสะเก็ดเงินหรือตุ่มหนองเยอะ ร่วมกับอาการท้องผูก ปัสสาวะเป็นเลือดและน้อย ลิ้นแดง ฝ้าเหลืองหนา ชีพจรเร็วและลื่น

สะเก็ดเงินแบบพิษร้อนอุดกั้น(毒热白疕)

ผิวหนังทั่วร่างกายจะลอกออกและมีสีแดง อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น อาการปวดตามข้อหรือบวม มีไข้ หงุดหงิดง่าย ท้องผูก ลิ้นแดง ฝ้าเหลือง ชีพจรตึงและเร็ว

สะเก็ดเงินแบบพิษร้อนอุดกั้น
(毒热白疕)

ผิวหนังทั่วร่างกายจะลอกออกและมีสีแดง อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น อาการปวดตามข้อหรือบวม มีไข้ หงุดหงิดง่าย ท้องผูก ลิ้นแดง ฝ้าเหลือง ชีพจรตึงและเร็ว

สะเก็ดเงินแบบเย็นชื้นอุดกั้น(寒湿白疕)

จะพบรอยโรคได้บ่อยตามข้อต่อต่างๆตามร่างกาย มีอาการคันเล็กน้อย มีอาการร่วมคือ มีอาการปวดตามข้อและบวม การเคลื่อนไหวของข้อติดขัด อาการจะหนักขึ้นถ้าเจอความเย็น ปากซีดและรู้สึกไม่อยากกินน้ำ ลิ้นซีด ฝ้ามีสีขาว ชีพจรตึงและลื่น

สะเก็ดเงินแบบเย็นชื้นอุดกั้น
(寒湿白疕)

จะพบรอยโรคได้บ่อยตามข้อต่อต่างๆตามร่างกาย มีอาการคันเล็กน้อย มีอาการร่วมคือ มีอาการปวดตามข้อและบวม การเคลื่อนไหวของข้อติดขัด อาการจะหนักขึ้นถ้าเจอความเย็น ปากซีดและรู้สึกไม่อยากกินน้ำ ลิ้นซีด ฝ้ามีสีขาว ชีพจรตึงและลื่น

รีวิว

Care Close To Home
" เพราะทุกคนคือคนในครอบครัว "
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่นในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่น
ในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว