Trigeminal Neuralgia

โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า

เป็นโรคที่พบได้บ่อยทั้งในผู้ชายและผู้หญิงวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ทำให้เกิดอาการปวดที่บริเวณใบหน้า รวมถึงอาจมีอาการปวดบริเวณเหงือกและฟันจนทำให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาการปวดฟันได้

Trigeminal Neuralgia

โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า

เป็นโรคที่พบได้บ่อยทั้งในผู้ชายและผู้หญิงวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ทำให้เกิดอาการปวดที่บริเวณใบหน้า รวมถึงอาจมีอาการปวดบริเวณเหงือกและฟันจนทำให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาการปวดฟันได้

โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า (Trigeminal Neuralgia)

โดยสาเหตุเกิดจากเส้นประสาทใบหน้าหรือ trigeminal nerve เป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 (เส้นประสาทที่ควบคุมสมองของคนเรามีทั้งหมด 12 คู่) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อในการเคี้ยวอาหารและรับความรู้สึกบนใบหน้า ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส ความรู้สึกร้อนหรือเย็น เมื่อมีสิ่งรบกวนที่ทำให้การทำงานของเส้นประสาทผิดปกติก็อาจส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ ตามมาได้

นอกจากนี้ ปัจจัยบางอย่างอาจกระตุ้น
ให้เกิดอาการของโรคนี้ได้ด้วย เช่น

นอกจากนี้ ปัจจัยบางอย่างอาจกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคนี้ได้ด้วย เช่น

การพูดคุย การยิ้ม การจูบ

การสัมผัสที่ใบหน้า

การรับประทานอาหารหรือ
การดื่มเครื่องดื่ม

การล้างหน้า การแปรงฟัน
การโกนหนวด

การแต่งหน้า

การเคลื่อนไหวศีรษะ

การสัมผัสกับลมที่พัด หรืออากาศจากเครื่องปรับอากาศ

การสั่นสะเทือนจากการเดินเท้าหรือเดินทางด้วยรถยนต์

ในทางศาสตร์แพทย์จีนเกิดได้จาก

ลมเย็นหรือลมร้อนภายนอกกระทบเส้นลมปราณ การบาดเจ็บ อาการเลือดคั่งที่เป็นมานาน หรือมีความเครียดสะสม ทำให้การไหลเวียนของเลือด และลมปราณติดขัด ก่อให้เกิดอาการปวดในรูปแบบดังกล่าวได้

รีวิว

Care Close To Home
" เพราะทุกคนคือคนในครอบครัว "
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่นในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่น
ในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว