“อาการบาดเจ็บภายนอก” แบบไหน?…แพทย์แผนจีนช่วยได้ !

 

อาการบาดเจ็บภายนอกในทางการแพทย์แผนจีนมีมุมมองแตกต่างกันกับแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเฉพาะสาเหตุการเกิดโรค แพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากลงไปในรายละเอียดเป็นรูปธรรมจึงแยกแยะสาเหตุของการเกิดโรคได้มาก แล้วแต่จะมองมุมไหน ตั้งแต่ตัวเชื้อโรค ดีเอ็นเอ ยีน หรือการผิดปกติของสารชีวเคมี เอนไซม์ ฮอร์โมน เซลล์ ฯลฯ แต่แพทย์แผนจีนแบ่งสาเหตุของโรคเพียง 4 ประเภทเท่านั้น คือ

1. สาเหตุจากภายนอก คือ พลังชี่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังชี่ของธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ภูมิประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อพลังชี่ของร่างกายตลอดเวลา

2. สาเหตุจากภายใน คือ ภาวะของอารมณ์ทั้ง 7 ของร่างกายที่แปรปรวนรุนแรง รวดเร็ว และยาวนาน รวมทั้งการกินอาหาร การนอน การมีเพศสัมพันธ์และวิถีชีวิต

3. สาเหตุจากความผิดปกติของการไหลเวียนเลือด พลังและของเหลว และภาวะยินหยางของร่างกาย จนทำให้เกิดการตกค้างติดขัดไม่ไหลเวียน เรียกว่า เกิดเลือดอุดตัน เสมหะ ของเหลวตกค้าง ก้อนนิ่ว อาหารตกค้าง เป็นต้น

4. สาเหตุบาดเจ็บจากภายนอก เช่น อุบัติเหตุจากของมีคมบาด หกล้ม แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก แมลงกัดต่อย สัตว์ทำร้าย

 

โดยอาการบาดเจ็บจากภายนอก จะแบ่งได้อีกดังนี้

 

 

 

 

 

ซึ่งอาการสำคัญทางคลินิกจากการบาดเจ็บจากภายนอกส่วนใหญ่ จะมีอาการปวด บวม แดง ร้อน เป็นสำคัญ

โดยการรักษาทางศาสตร์แพทย์จีนจะเน้นการลดอาการปวดและอักเสบ ระบายความร้อน และทำให้เลือดไหลเวียนได้ปกติ เป็นหลัก

 

Share article :

บทความอื่น ๆ