เกี่ยวกับเรา

ศรีริกุล คลินิกแพทย์แผนจีน

ศรีริกุล
คลินิกแพทย์แผนจีน

“Care Close To Home เพราะทุกคนคือคนในครอบครัว” ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่นในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว

ศรีริกุลคลินิกการแพทย์แผนจีน Sririkul Clinic Acupuncture Chiniese Medicine เกิดจากการรวมตัวของแพทย์แผนจีน 3 ท่าน คือ พจ.คุณากร ศรีวัฒนาศิริกุล พจ.พงศ์พัฒน์ ศรีวัฒนาศิริกุล และ พจ.รัชต์วดี สุขสำราญอนันต์ โดยมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันคือ การใช้การรักษาทางศาสตร์การแพทย์แผนจีนโบราณ ดูแลรักษาคนไข้เสมือนญาติหรือคนในครอบครัว โดยให้ความความรู้ ความเข้าใจ ในโรคนั้นๆ รวมถึงมุ่งเน้นการรักษาที่ตรงประเด็นเป็นสำคัญ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและรอยยิ้มของคนไข้ทุกๆท่าน

“Care Close To Home เพราะทุกคนคือคนในครอบครัว”

ที่มาของคำว่า “ศรีริกุล”

ที่มาของคำว่า
“ศรีริกุล”

คำว่า “ศรีริกุล” แปลงมาจากคำว่า “ศรีวัฒนาศิริกุล” ซึ่งเป็นนามสกุลของแพทย์แผนจีนผู้ก่อตั้งนี้ โดยมีบรรพบุรุษต้นตระกูลมาจาก “แซ่ฉวี๋ 徐” โดย คำว่า “ศรีริกุล” มีความหมายว่า ตระกูลที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความเป็นสิริมงคล

ซึ่งการที่แพทย์แผนจีนผู้ก่อตั้งนี้ ตั้งชื่อคลินิกที่มาจากคำแปลงจากนามสกุล เพื่อให้เล็งเห็นว่า การดูแลรักษาคนไข้ทุกๆท่าน ก็เหมือนกับการดูแลคนในครอบครัวของคุณหมอนั่นเอง

Care Close To Home
" เพราะทุกคนคือคนในครอบครัว "
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่นในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่น
ในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว