“โรคกล้ามเนื้ออักเสบ” กับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

 

 

 

กล้ามเนื้ออักเสบ (Myositis) เป็นภาวะหรือกลุ่มโรคของกล้ามเนื้อลายที่เกิดจากเซลล์กล้ามเนื้อลายนั้นๆเกิดการอักเสบขึ้น (Inflammatory myopathy หรือ Inflammatory muscle disease) ทั่วไปมักเป็นการอักเสบเรื้อรัง แต่ก็พบเป็นการอักเสบเฉียบพลันได้ ทั้งนี้มีสาเหตุหลากหลายที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้ออักเสบ โดยอาการสำคัญในระยะแรกคือกล้ามเนื้อที่อักเสบจะบวม ปวด อ่อนแรง ซึ่งถ้ามีอาการอยู่นานกล้ามเนื้อมัดนั้นจะลีบลงจนทำงานไม่ได้ กล้ามเนื้ออักเสบโดยทั่วไปมักเกิดพร้อมกันทุกมัดในร่างกาย แต่ในแต่ละมัดอาจมีอาการมากน้อยต่างกัน อย่างไรก็ตามบางครั้งอาจมีกล้ามเนื้ออักเสบเพียงมัดเดียวได้ซึ่งขึ้นกับสาเหตุ เช่น เกิดจากกล้ามเนื้อมัดนั้นติดเชื้อแบคทีเรียและเกิดเป็นหนองขึ้นในที่สุด โดยแบ่งเป็นแต่ละชนิด ดังนี้

  • โรคผิวหนังเเละกล้ามเนื้ออักเสบ (Dermatomyositis)
  • โรคปวดกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย (Inclusion-body Myositis)
  • โรคผิวหนังและกล้ามเนื้ออักเสบในเด็ก (Juvenile Myositis)
  • โรคกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลัน (Polymyositis)
  • โรคกล้ามเนื้ออักเสบเป็นพิษ (Toxic Myositis)

 

 

 

 

 

ในทางการแพทย์แผนจีนเชื่อว่า โรคกล้ามเนื้ออักเสบนั้น จะเกี่ยวข้องกับอวัยวะไตมากที่สุด เพราะตามศาสตร์แพทย์จีนกล่าวว่า ไตเป็นอวัยวะก่อนกำเนิด จะผลิตสารน้ำจิง ไขกระดูกและกระดูก ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่อวัยวะก่อนกำเนิดมีปัญหา ทำให้สารน้ำจิงและเลือดไม่เพียงพอ ในการไปเลี้ยงเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และกระดูก จึงก่อให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออักเสบได้ง่าย โดยการรักษาทางศาสตร์การแพทย์แผนจีนจะเน้นจะเน้นลดอาการปวด และกระตุ้นกล้ามเนื้อในส่วนที่อ่อนแรงให้กลับมาเป็นปกติ เป็นหลัก

 

 

Share article :

บทความอื่น ๆ