“โรคความเหนื่อยล้า” …กับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

 

 

โรคความเหนื่อยล้า (Consumptive Disease) ในทางแพทย์แผนจีนเป็นโรคที่เกิดจากการบริโภครวมถึงความผิดปกติเรื้อรังต่างๆ ที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ซึ่งความบกพร่องของอวัยวะตัน (ตับ หัวใจ ม้าม ปอด ไต) และอวัยวะกลวง (ถุงน้ำดี ลำไส้เล็ก กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ ซานเจียว) และการไม่เพียงพอของชี่ เลือด หยินและหยาง ก่อให้เกิดโรคพื้นฐาน

 

 

 

 

โดยสาเหตุและการเกิดโรคในทางแพทย์จีน แบ่งได้ 3 กรณี คือ

  • สภาพร่างกาย >> ความพิการแต่กำเนิด ภาวะทุพโภชนาการก่อนคลอดและหลังคลอด การบาดเจ็บจากการคลอด ฯลฯ อาจนำไปสู่สภาพร่างกายที่ไวต่อการเกิดโรค
  • ชีวิต >> อาหารการกิน สภาพความเป็นอยู่ อารมณ์ ความเครียด และการตามใจ ล้วนส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ตัวอย่างเช่น ความเครียดทางจิตใจอาจทำให้หัวใจและม้ามบกพร่อง การมีเพศสัมพันธ์อาจทำลายไต การบริโภคอาหารและการดื่มที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ม้ามและกระเพาะอาหารอ่อนแอลง เมื่ออวัยวะหนึ่งเป็นโรค อวัยวะอื่นๆ อาจมีส่วนร่วมด้วย
  • โรค >> โรคที่ร้ายแรงหรือเป็นมานานไม่ว่าจะเกิดจากภายในหรือจากภายนอก อาจทำให้อวัยวะเสียหายและกินพลังชี่ เลือด หยินและหยาง ส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรัง กล่าวโดยย่อ การขาดชี่ หยินหรือหยางในเลือดเป็นสาเหตุทางพยาธิสภาพที่สำคัญของโรค และโรคนี้ส่งผลกระทบต่ออวัยวะตัน โดยเฉพาะไตและม้าม

 

โดยการรักษาในทางการแพทย์แผนจีน จะใช้การฝังเข็มร่วมกับยาสมุนไพรจีน โดยจะเน้นการบำรุงชี่ เลือด ยินหยาง และอวัยวะภายใน กระตุ้นการไหลเวียนเลือด นั่นเอง

 

Share article :

บทความอื่น ๆ

“หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท” กับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (Herniated Disc) คือ ภาวะที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของโครงสร้างกระดูกสันหลังทำให้ทรุดตัวและไปกดเบียดเส้นประสาท

Read More »