3 อาการสำคัญตามหลักแพทย์จีนเพื่อวินิจฉัย “โรคลำไส้อักเสบ”

 

 

 

 

โรคลำไส้อักเสบ หรือ โรคลำไส้ส่วนต้น (duodenum) เกิดการอักเสบ ในทางแพทย์จีนจัดอยู่ใน “กลุ่มอาการปวดท้อง” โรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสียหายต่อม้ามและกระเพาะอาหาร ภาวะอารมณ์ที่ไม่สมดุล ทำให้เกิดการติดขัดของชี่ตับ อาการหลักของโรคคือปวดบริเวณท้องใต้ลิ้นปี่และคลื่นไส้ หรือมีอาการอาเจียนมักมาพร้อมกับอาการอาหารไม่ย่อยและอาการอื่นๆ เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ กรดไหลย้อน เป็นต้น มีอาการปวดท้องน้อยเป็นระยะและเป็นจังหวะ ปวดท้องขณะท้องว่าง ซึ่งตำแหน่งของโรคจะอยู่บริเวณใต้ลิ้นปี่ซึ่งจะสัมพันธ์กับอวัยวะตับและม้ามด้วย ในระยะแรก ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาการเแกร่ง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับม้ามและกระเพาะอาหารด้วย

 

 

 

3 อาการสำคัญตามหลักแพทย์จีนเพื่อวินิจฉัย “โรคลำไส้อักเสบ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันด้วยตนเองในเบื้องต้น

  • งดสูบบุหรี่
  • จำกัดการดื่มหรืองดดื่มแอลกอฮอล์
  • ไม่ใช้ยากลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือแอสไพริน เว้นแต่แพทย์สั่ง
  • ไม่รับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
Share article :

บทความอื่น ๆ