“FAST” สัญญาณเตือน…หลอดเลือดสมอง กับแพทย์แผนจีน

 

 

 

 

 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือทางแพทย์จีนเรียกว่า จ้งเฟิง (中风) มีปัจจัยก่อโรคมากมายทำให้มีการดำเนินโรคที่ซับซ้อน ปัจจัยการเกิดโรคนี้ได้แก่ ลม (风) ไฟ(火) เสมหะ (痰) เลือดคั่ง (瘀) โดยตำแหน่งของโรคอยู่ที่สมอง

 

 

กลไกของอาการในทางแพทย์จีน

1. อินของตับและไตพร่อง ทำให้น้ำไม่หล่อเลี้ยงตับ เกิดลมตับกำเริบ
2. อารมณ์ทั้งห้าตามหลักการแพทย์แผนจีน รุนแรงเกินระดับปกติ ทำให้หยางของตับลอยขึ้นสูง ไปเหนี่ยวนำให้เกิดไฟในหัวใจ ลมกับไฟร่วมโบกโหมสะพัด ทำให้เลือดและชี่ไหลพุ่งขึ้นสู่เบื้องสูง (ศีรษะ)
3. รับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะชอบทานอาหารมันหรือรสจัด ทำให้เกิดเสมหะสกปรกขึ้นภายในร่างกาย
4. การเคลื่อนที่ของชี่เสียสมดุล ชี่ติดขัดทำให้เลือดไหลเวียนไม่คล่อง
5. ร่างกายอ่อนแอสารจิงแต่กำเนิดไม่เพียงพอ ชี่พร่องไม่มีแรงผลักดันเลือดให้ไหลเวียน นานวันเข้าเกิดเป็นเลือดคั่ง
การรักษาด้วยการฝังเข็ม

จะทำให้หลอดเลือดขยายตัว เลือดไหลเวียนเข้าสู่หลอดเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้มากขึ้น ทั้งสมอง หัวใจ แขน และขา และการฝังเข็มยังช่วยฟื้นฟูการทำงานของอวัยวะต่างๆ กระตุ้นกล้ามเนื้อ และคลายกล้ามเนื้อได้Share article :

บทความอื่น ๆ