ประวัติแพทย์

พจ.คุณากร ศรีวัฒนาศิริกุล

หมอเฉิน (พจ.1303)

Dr.Kunakorn Sriwattanasirikul (CM.D.)

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน (พจ.บ.) หลักสูตรร่วม 2 สถาบัน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง ประเทศจีน และ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประสบการณ์ฝึกงาน

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

ประสบการณ์การรักษา

พจ.รัชต์วดี สุขสำราญอนันต์

หมออีฟ (พจ.1699)

Dr.Ratwadee Suksamrananan (CM.D.)

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรร่วม 2 สถาบัน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี ประเทศจีน และ มหาวิทยาลัยพะเยา เกียรตินิยม

ประสบการณ์ฝึกงาน

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

ประสบการณ์การรักษา

พจ.พงศ์พัฒน์ ศรีวัฒนาศิริกุล

หมอผิน (พจ.1383)

Dr.Phongphat Sriwattanasirikul (CM.D.)

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน (พจ.บ.) หลักสูตรร่วม 2 สถาบัน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง ประเทศจีน และ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประสบการณ์ฝึกงาน

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

ประสบการณ์การรักษา

Certificate

Care Close To Home
" เพราะทุกคนคือคนในครอบครัว "
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่นในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่น
ในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว