ฝังเข็ม

การฝังเข็ม เป็นการักษาหนึ่งในศาสตร์การแพทย์ทางเลือก
ของศาสตร์การแพทย์แผนจีน ซึ่งชาวจีนใช้กันมานานกว่า 4,000 ปี

การฝังเข็ม เป็นการักษาหนึ่งในศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ของศาสตร์การแพทย์แผนจีน ซึ่งชาวจีนใช้กันมานานกว่า 4,000 ปี

ฝังเข็ม

(Acupuncture Therapy)

การฝังเข็ม เป็นการักษาหนึ่งในศาสตร์การแพทย์ทางเลือกของศาสตร์การแพทย์แผนจีน ซึ่งชาวจีนใช้กันมานานกว่า 4,000 ปี โดยมีหลักการคือ การใช้เข็มขนาดเล็กมาก ฝังตามจุดฝังเข็มบนร่างกาย เพื่อช่วยในการปรับสมดุลของร่างกาย กระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว ช่วยให้อวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกายกลับมาทำงานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นวิธีการทางธรรมชาติจึงปลอดภัยและได้ผลดี การฝังเข็มสามารถช่วยระงับอาการปวด จึงมักนำไปใช้รักษาโรคปวดต่าง ๆ การฝังเข็มยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ปัจจุบันจึงมีการนำเอาการฝังเข็มมาใช้เพื่อป้องกันโรค

ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังได้ประกาศยอมรับการรักษาโรคและหรือบรรเทาอาการด้วยวิธีฝังเข็มไว้อีกด้วย

Care Close To Home
" เพราะทุกคนคือคนในครอบครัว "
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่นในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่น
ในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว