ยาสมุนไพรจีน

เป็นการรักษาบำบัดอีกอย่างหนึ่งของศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ซึ่งสืบทอดยาวนานมากว่าหลายพันปี

เป็นการรักษาบำบัดอีกอย่างหนึ่งของศาสตร์การแพทย์แผนจีน ซึ่งสืบทอดยาวนานมากว่าหลายพันปี

ยาสมุนไพรจีน

(Chinese Herbal Medicine)

เป็นการรักษาบำบัดอีกอย่างหนึ่งของศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งสืบทอดยาวนานมากว่าหลายพันปี โดยการนำสมุนไพรซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากพืช (ราก ลำต้น ใบ ผล) ส่วนประกอบของสัตว์และแร่ธาตุ เนื่องจากสมุนไพรจีนส่วนใหญ่มาจากพืช จึงเรียกว่า ยาสมุนไพรจีนนั่นเอง การที่จะนำสมุนไพรจีนมาปรุงเป็นยารักษาโรค จะสกัดเอาส่วนผสมที่มีสรรพคุณในการบำบัดอาการที่ต้องการรักษาออกมาจากสมุนไพรชนิดต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แล้วนำมาผสมกัน โดยจะถูกนำมาใช้ในรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น ยาต้มที่ทำโดยการต้มยาแล้วทิ้งกากเหลือแต่น้ำต้มแบบโบราณ หรือสมุนในรูปแบบเม็ด, ลูกกลอน, ครีม(ยาทาภายนอก), ยาดองเหล้า เป็นต้น

บำบัดรักษาด้วยยาสมุนไพรจีน

โดยการบำบัดรักษาด้วยยาสมุนไพรจีนนั้น จะเน้นการรักษาเกี่ยวกับระบบภายในร่างกายโดยตรง ซึ่งการใช้สมุนไพรแต่ละชนิดจะให้บทบาทหรือสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไป เช่น สมุนไพรที่ทำหน้าที่เป็นตัวยาหลัก สมุนไพรเป็นตัวประกอบ สมุนไพรที่เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบในร่างกาย และสมุนไพรที่เป็นตัวยาเสริมที่ทำหน้าที่ปรับสมดุลในร่างกาย โดยจะสามารถออกฤทธิ์เพื่อรักษา ปรับสมดุล สร้างภูมิคุ้มกันให้กับอวัยวะภายในเป็นหลักและสามารถออกฤทธิ์เพื่อรักษาโรคทางอายุรกรรมต่างๆได้

Care Close To Home
" เพราะทุกคนคือคนในครอบครัว "
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่นในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว
ปณิธานที่ทางคลินิกยึดมั่น
ในการดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว